• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 070011497
    • Общи условия

     Общи условия за ползване на сайта
     Начин на работа и правила при изпълнение на поръчки от клиентите. Обработка и защита на личните данни.
     Електронен магазин mobimax.bg предлага широка гама висококачествени продукти, подредени в категории и подкатегории. Всеки артикул има кратко описание на основните параметри, функции и начини на работа с изделията. Интернет сайта не носи отговорност за възникнали технически грешки в описанието на стоките и техните параметри.
     Цените на всички стоки са с включен данък добавена стойност /ДДС/ и не включват сумата за доставка до клиента. Цените на продуктите могат да бъдат променяни без предварително известяване, като актуалната цена остава към момента на изготвяне на поръчката, което се осъществява чрез натискане на бутон ‘КОЛИЧКА’ и следване на инструкции за въвеждане на получател, адрес, начин на плащане и доставка. След потвърждаване на поръчката, на посочения от Вас e-mail адрес ще получите писмо – потвърждение със съдържанието на заявените артикули.
     Закупуването на продукти от интернет магазина изисква регистрация на потребителя и/или предоставяне на лични данни, като имена, град, пощенски код, адреси за доставка и кореспонденция, телефони за връзка, е-mail, и други, които потребителите предоставят по свое собствено желание и доброволно. Личните данни на нашите клиенти се съхраняват  съгласно действащото законодателство и се използват за следните нужди:
      - идентификация на потребителя;
     - обработка на получени заявки;
     - оптимизиране на работата на магазина и статистика на продажбите;
      - директен маркетинг – изпращане на инфо съобщения, след изрично съгласие на клиента;
     Потребителят е съгласен личната информация да се използва за посочените по-горе цели, но без да се разпространява на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи в съответствие със закона.
     Срокът за доставка на стоките е стандартно 1 – 3 дни, като за някои артикули е възможно доставката да бъде 2 – 4 седмици. Когато артикулите не са налични, сме длъжни да Ви уведомим в срок от 1 ден. Интернет сайта не носи отговорност за  забава на стоките по вина на куриера, неточен адрес или други форсмажорни обстоятелства.
     Гаранции и рекламации: Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока в срок четиринадесет работни дни от датата на получаване на стоката. В този случай търговеца е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от ЗЗП. Сумите се възстановяват в брой или по банкова сметка на клиента. Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от ЗЗП. За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно Закона за защита на потребителите. Интернет сайтът има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство. При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.

   • Newsletter