• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 070011497
    • Гаранции

     Гаранционни условия:

     Гаранцията е 24 месеца и започва да тече от датата на закупуване и се прилага при повреди, не касаещи акумулаторни батерии, антени, и други периферни устройства и аксесоари. За показани фабрични дефекти се извършва безплатен ремонт на стоките. Транспортните разходи са за сметка на купувача. Срокът за отремонтиране е 30 дни. При стоки с гаранция повече от две години и рекламация след изтичането на двугодишния период, се дължат допълнителни разходи за транспортиране на стоката до външен сервиз.  Гаранцията е невалидна в следните случаи:

     - Физическа повреда на стоката причинена от удар, изпускане или приложен натиск;

     - намокряне с течности;

     - експлоатация при неблагоприятни атмосферни условия и неспазване на условията, описани в ръководството за работа;

     - опити за ремонт от неупълномощени лица;

     - скъсан или отлепен гаранционен стикер /когато има наличен такъв/;

     - природни бедствия;

     - неизправности в електрическата мрежа;токов удар;

     - използване на некачествени зарядни или периферни устройства;

     - /за радиостанциите/ използване на несъгласувани антени или работа без антена;

     Рекламации се приемат по e-mail или друг удобен за клиента начин, като той посочва причините за предявената рекламация. Интернет сайтът си запазва правото да не приеме рекламацията на клиента, ако прецени, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на клиента. При отказ за приемане на рекламацията от сервиза поради изброените причини, а клиента откаже да заплати цената на ремонта, се дължи фиксирана такса 20 лв.

     Рекламации за повредена стока, нарушена опаковка при транспорт се правят на място при получаване на стоката от куриера и ползване на опцията “преглед на стоката до 15 минути”.

   • Newsletter